CD 'MEER SLIDE' bestellen

'MEER SLIDE' is te bestellen door € 12 Euro (plus € 3 verzendkosten) over te maken op ING-Bank 1441184 t.n.v. A.S. Vermeer te Rotterdam, onder vermelding van: 'MEER SLIDE' en onderstaande adresinformatie in te vullen en te verzenden.

Formulier

Voornaam

Achternaam

E-Mail

Adres

Woonplaats

Postcode

Telefoon

Opmerkingen

Bestelling

De CD zal binnen 7 dagen na betaling worden verstuurd